הפרעת קטנות גבולית – דאגות שעליכם לדעת!
מחבר: ארתור ביוקנן
source_url: http: //www.google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_3987.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:19

קטגוריה: שינוי לטובה עצמי ומניע
מאמר:

מהם הסימפטומים בידי BPD?
לקליינטים בעלויות BPD מושם שתי מהתופעות הבאות:
שיפורים בסיטואציה הרוח מעולה עם 2 בקרב דיכאון עז, עצבנות ו / או לחילופין חרדה שנמשכות עשר שעות ידוע שעד שתי ימים;
כעס שלא מינימאלי, עז או גם שלא נשלט;
אימפולסיביות בהוצאות, המין, שימוש בחומרים, גניבת חנויות, נהיגה פזיזה או לחילופין אכילה מוגזמת;
איומים אובדניים חוזרים או לחילופין משחק הרשת פוגעת עצמית;
יחסים אינדיבידולים אינטנסיביים אינן יציבים, בנות השקפות קיצוניות, שחור-לבן בידי כמו זה וחוויות, ולעתים מתחלפים של אידיאליזציה "כל טוב" לבין פיחות "כל רע";
חוסר ודאות גדול מאוד, מתמשך בנוגע ל דימוי עצמי, מטרות לטווח רב, מפעלים וערכים;
שעמום כרוני עד הרגשת ריקנות; ומאמצים תזזיתיים להימנע מנטישה, רצינית או אולי מדומיינת. ענין זה פרמטר ל- BPD?
הטעמים ל- BPD אינן ברורות, אם כיוון מותאמים פסיכולוגיים וביולוגיים יכולים לשאת משותפים. במקור ייחשב ל"גבול "בסכיזופרניה, נדמה כי BPD הגיוני גם למחלת דיכאון לוגיסטית מורכבת. בסיטואציות יחודיים, תקלות נוירולוגיות משחקות פעולת. כאבים הכרוניים ביולוגיות עלולות ולתת לחוסר יציבות בסיטואציה הרוח ולחוסר שליטה בדחפים, הביקוש שבתורו מותנה להרים תרומה ליחסים בעייתיים. קשיים בהתפתחות פסיכולוגית במהלך הילדות, הקשורים כנראה להזנחה, התעללות או הורות אינן עקבית, מיוצרים מ לסגנן כאבים חזקים גלות ואישיות. יש צורך במחקר שני ע"מ לציין את אותם הגורמים הפסיכולוגיים ו / או שמא הביולוגיים הגורמים ל- BPD. הנושא טסט אם פעיל וכדלקמן רק את הפגיעות הגנטיות.
לאיזו תכלית מטפלים ב- BPD?

נראה ששילוב בידי פסיכותרפיה ותרופות נותנים את כל ההשלכות מאד להחלקה ב- BPD. תרופות מאפיינים ליטול שימושיות להפחתת חרדה, דיכאון ודחפים משבשים. הקלה בתסמינים אישים יתכן ותהיה לאפשר לאדם להתמודד בנות דפוסי חשיבה ואינטראקציה חרקי מזון המשבשים אודותיו היומיומית.
תחזוקה פסיכולוגי מלבד ארוך טווח וטיפול קבוצתי (אם אלו מיועד בקפידה לקבוצה) הם בעלי זכאות לעזור. אשפוז לטווח מועט עלול לבחור מומלץ בתקופות בקרב מתח קיצוני, משחק הרשת אימפולסיבית או שמא שימוש בסמים. בימינו נבצע ניצול נרחב בהתערבויות קוגניטיביות מובנות למשל טיפול התנהגותי דיאלקטי (DBT).
למקרה הפרעות רבות מאפיינים להגיע יחד עם BPD?
בהחלט. הקביעה למקרה עניין בהפרעות פסיכיאטריות נוספות היא חשובה. BPD עשוי להיות מדריך במחלת דיכאון בנוייה (כולל הפרעה דו קוטבית), סוגיות אכילה ושימוש לרעה באלכוהול או אולי בסמים. כ- חמישים אחוז מה הם הסובלים מ- BPD רוצים פרקים בקרב דיכאון חמור. בעתים אילו הדיכאון ה"רגיל "הופך לבחור רצינית ויציב שנתיים, והפרעות שינה ותיאבון עלולות להתקיים אם להחמיר. תסמינים מסוג זה, וההפרעות האחרות שהוזכרו כאן, עשויים לדרוש טיפול ספציפי. הערכה נוירולוגית יתכן ותהיה להיות קריטית עבור עוזרות מורכבים.
ספר תורה אשכנזי מה תרופות נקבעות לתיקון ב- BPD?
תרופות נוגדות דיכאון, נוגדות פרכוסים ותרופות אנטי-פסיכוטיות לא טיפוסיות חדישות ראשיות מרבית BPD. הכרעות בנוגע ל השימוש בתרופות זקוקו להתקבל בצוותא התקנה בין הפרט למטפל או גם לפסיכיאטר. המאפיינים העומדות לקחת בחשבון כוללים את אותן חיוביות האדם להביא אחר התרופות כמו שנקבע, ואת התועלת, הסיכונים ותופעות הלוואי האפשריות בקרב התרופה, די הריסק למנת יתר.

g