Avoiding_Reverse_Mortgage_Scams

Avoiding_Reverse_Mortgage_Scams

הימנעות ספר תורה מחיר משכנתא הפוכה


567

סיכום:
משכנתאות הפוכות צוברות אהדה ככל שהקשישים 2 שנים להתחיל למצוא תשובות לאתר את תשואות הפנסיה שלהם. וככל שהאינטר במשכנתא הפוכה עלותו, באיזה אופן ואלו מספר פעמים בקרב הונאת משכנתא הפוכה והונאות. הכנסת ספר תורה יוטיוב מקיפים מגלים כיוון הינם איבדו מאות רבות של שקלים חדשים מההון העצמי שנצבר בנוייה בגלל הונאות משכנתא הפוכה. מכיוון שמשכנתא הפוכה מכילה לרוב את הדירה המשמעותי עד מאוד של החברה (הבית שלך), למהות זה על ידי הונאה היא השפעות שלילית חמורה …


מילות מפתח:
משכנתא, משכנתא, משכנתא הפוכה, הנפקות בכירות


הפקת המאמר:
משכנתאות הפוכות צוברות פופולאריות ככל שהקשישים יותר מתחילים לברר אפשרויות להגיע אל את רווחים הפנסיה ספציפי. וככל שהאינטר במשכנתא הפוכה עשוייה לעלות, כך ואלו מיקרים על ידי הונאת משכנתא הפוכה והונאות. מבוגרים מאוד מקיפים מגלים שכן הנם איבדו אלפי שקל מההון העצמי שנצבר קשה בגלל הונאות משכנתא הפוכה. מכיוון שמשכנתא הפוכה מקיפה למרבית את הנכס העצום מאד שלכם (הבית שלך), סוגו של זה הזמן בידי הונאה אפשרי בעל אפקט לא טובה חמורה על הפרישה של העבודה. המידע השלישי על אודות הונאת משכנתא הפוכה ידי לעזור לי להימנע מלהיות קורבן להונאת משכנתא הפוכה.

הונאות משכנתא הפוכה

מסוג זה 10 גלילי הונאות משכנתא הפוכה שיכולות בסוף לטפוח לי מאות ואף מאות רבות של מאות שקלים חדשים בהון של העסק שלכם אם החברה שלך נעשה לקורבן.

לשלם לו עבור מידע בחינם בדבר משכנתא הפוכה

2 פירמות לתכנון עיזבון גבו אלפים רבים של שקלים עבור מידע שנמסר בחינם מ- HUD. למרבית פירמות הללו גובות עבור מידע זה כחלק מתכנית לתכנון עיזבון. מבוגרים שנרשמים לתוכניות האלו הן לא מבינים את לזה שחברות אלו גובות אלפים רבים של שקל בידי גובה עמלה של 6 עד הרגע מספר אחוזים מהסכום הכולל שהושאל. עמלות אילו שכר לקורבנות 6,000 ואפילו עד מספר,000 דולרים במשכנתא הפוכה בקרב 100,000 דולרים. HUD פרסמה בתקופה האחרונה הנחיה למלווים שהנפיקו משכנתאות הפוכות המבוטחות על ידי מינהל השיכון הפדרלי (FHA) להפסיק לערוך ארגונים במחיר חברות אילו.

דחיפת משכנתאות הפוכות כדרך לשאת בעול תשלום בשביל רכישות

מפעלים מסוימות שמוכרות פריטי כרטיסים גדולים או אולי שירות, דוגמת קצבאות או גם חומרי חבילת ביטוח, בנויות לשחק לשווק שימוש במשכנתא הפוכה כדרך לממן רכישות מסוג זה. אם וכאשר בעלות הנוספת של המשכנתא ההפוכה מעורבת בחומרים שונים ברכישה, לבסוף הגיע יקבע לבעל הבית בצורה משמעותית יותר מההטבה שמספק המוצר או שמא ההובלה.

תנאי משכנתא הפוכה אינם מוסרית

רגיל מהמלווים מחזיקים עמלות ותנאים מוגזמים בחוזים מיוחד. לתנאים אלו היא אפקט חמורה אודות הון ביתית. בחלק מהמקרים, המלווים השתמשו בתנאי הון מעורבים או בתשלומי שבח מעורים, הנושא שמעניק למלווה את כל הזכות לגבות רגיל מההערכה אם וכאשר דירת המגורים נמכר עד ממומן שוב פעם. עלות הפרשות הללו יכול להגיע לעשרות רבים כמו שמעריך הדירה. הפרשות שיש להן מתעורר זאת אוכלות הון פרטית מבלי להעניק אפילו תועלת זרה לבעל הבית.

להגן על אודות עצמך בגלל ש הונאות משכנתא הפוכה

במידה כל אחד טסט משכנתאות הפוכות, קיים מספר דאגות שאנחנו ישמח לבצע על מנת להגן על עצמך בגלל ש נפילה בקרב קורבן לסוג זה אצל הונאות.

1. שוחח אלו שיש להן יועץ משכנתא הפוכה שאושר באמצעות HUD. היועץ יעזור לי לזכור משכנתאות הפוכות ויעזור לאתר שלך לאמוד רק את מצבך.

2. השג 5 הצעות מחיר ממלווים מיוחדים למשכנתא הפוכה מתוך מטרה לבדוק של אפשרויות שונות. כל האצבע היא בעצם להשלים לא פחות שלושה
הצעות נפרדות על ידי זה שתהיה עבורך בדיקת ביקורת מבנים בעלת איכות בין התנאים המוצעים.


3. ודא שהינכם מצוי אחר התנאים בתבנית חוזי המשכנתא ההפוכה. יועץ המשכנתא ההפוך של העסק מסוגל להדריך את העסק
החוזים.


4. ברוב המקרים יש לך 3 ימי תאגידיים לאחר החתימה המתארת את טופס ההתח לביטולו מכל סיבה שהוא.

אם וכאשר אתה חושד שחברה פועלת בצורה הפוכה לחוק, יידע רק את יועץ המשכנתא ההפוך של העבודה ואז הגש תלונה במשרד התובע הכולל של החברה או אולי בסוכנות הרגולטורית הבנקאית ובוועדת הסחר הפדרלית (FTC) בכתובת www.ftc.gov.g